رابطه بین اختلالات شخصیت و جراحی زیبایی بینی

مقالات آموزشی در زمینه های مختلف عمل جراحی زیبایی بینی و صورت

بازدید: 9747 مرتبه
چاپ

بسیاری از بیماران که تحت جراحیهای بینی قرار می گیرند از اختلالات شخصیت به خصوص body dysmorphophobia رنج می برند. این بیماری یک اختلال شخصیت است که بیمار نسبت به اجزای بدن خود به خصوص در صورت احساس بدی دارد و فکر میکند این اجزا نابجا هستند.

همچنین اختلالات شخصیت و وسواس  و اضطراب از بیماریهای شایع در این گروه افراد است. این موضوع به مراتب در مردان متقاضی جراحی زیبایی بینی شایعتر است. لذا باید توجه ویژه ای شود تا از شکایات و نارضایتی های بعد عمل جلوگیری شود. در صورت شک بهترین کار مشاوره روانپزشکی است. اخذ دقیق رضایت آگاهانه بسیار در این بیماران مفید است.

اختلال شخصیت در برخی افراد متقاضی جراحی زیبایی بینی

BackToTop