لیفت صورت

لیفت صورت چیست و چگونه انجام می شود

از گذشته های دور غلبه بر پیری و زیبا بودن در پیری مهم بوده است. در سال 1901 نخستین کتاب جراحی زیبایی صورت توسط دکتر میلر نوشته شد و اولین تکنیک های جراحی کشیدن پوست توسط جراحان المانی ابداع شد. این تکنیک ها از دهه 1960 به علت افرایش درآمد مردم در آمریکا باب شد. بعد از سال 1353 شمسی کشیدن پوست به همراه لایه زیر جلدی در سطح غده بزاقی مطرح شد. جراحان هم اکنون به این نتیجه رسیده اند که دیسکسیون در سطح عمقی تر از پوست نتایج بهتری دارد.

در کشیدن پوست که توسط جراحان معروف ایران مانند دکتر کاظمی انجام می شود توجه ویژه به بافت عمقی و اعصاب صورت که از بافت زیرین فاسیا رد می شود وجود دارد. شایعترین عارضه عمل لیفت یا همان ریتیدکتومی تجمع خون یا همان هماتوم است. هماتوم معمولا در بیست و چهار ساعت اول آشکار می شود.

باید بیمار از یک هفته قبل از عمل، آسپرین را قطع کند. عارضه مهم دیگر تشکیل سروما است که معمولا 5 تا 7 روز بعد عمل آشکار می شود.

سیاه شدن یا همان نکروز با عدم درمان به موقع هماتوم ربط دارد. سیگاریها درخطر بیشتری هستند. آسیب عصبی شامل حسی و حرکتی به خصوص گوشه لب احتمال دارد ولی شایع نیست.

در مجموع عمل لیفت صورت در دست جراحان با تجربه چون دکتر کاظمی عوارض کمی دارد و رد یا اسکار کمی باقی می گذارد.


مطالب مرتبط:
مراقبت های ضروری بعد از عمل لیفت صورت

BackToTop