بینی پولی بیک یا منقاری چیست و چگونه ترمیم می شود؟

مقالات آموزشی در زمینه های مختلف عمل جراحی زیبایی بینی و صورت

بازدید: 12648 مرتبه
چاپ

در مواردی که هنگام عمل جراحی بینی مقدار زیادی از بافت در قسمت بالای نوک بینی یا سوپراتیپ علی الخصوص در قسمت غضروفی باقی می ماند، همچنین وقتی که قاعده بینی ساپورت یا پشتیبانی خوبی ندارد لذا در نتیجه، پروجکشن یا برجستگی کم می شود ما شاهد حالتی در بینی هستیم که اصطلاحاً دفرمیتی پلی بیک یا منقاری شدن گفته می شود.


در این وضعیت قسمت بالای نوک بینی ضخیم و برجسته می شود و حالتی شبیه منقار پرندگان پیدا می کند. بعضی اوقات به علت پوست ضخیم و برداشتن زیاد بافت در سوپراتیپ بافت زیر جلدی ضخیم شروع به رشد پیدا می کند و دفرمیتی پلی بیک را ایجاد می کند.
جهت درمان در این موارد بایستی به موارد زیر جراح بینی دقت کند :
1- پایداری قاعده بینی
2- پایین آوردن پشت یا دورسوم غضروفی در موارد لزوم
3- افزایش پروجکشن یا برجستگی در سطحی بالاتر از سوپراتیپ
4- تقویت نوک بینی و ایجاد پروجکشن مطلوب.

در بعضی موارد که مشکل التهاب و ضخیم شدن بافت زیر جلدی به علت پوست ضخیم می باشد تزریق کورتون رقیق شده به نسبت یک به یک جهت کاهش التهاب کمک میکند. پس در این دفرمیتی ابتدا جراح بینی باید نوع مشکل را تشخیص دهد و بر اساس نوع مشکل اقدامات درمانی لازم را انجام دهد. 

بینی پلی بیک یا منقاری

 

 

 

BackToTop