طراحی-کامپیوتری-بینی

بدلیل حجم بالای درخواستها برای طراحی کامپیوتری بینی قبل از عمل، نرم افزار شبیه سازی مجازی بینی توسط کلینیک دکتر مجید کاظمی راه اندازی شده تا مراجعین محترم بتوانند خودشان با آپلود عکس و انجام تغییرات، طراحی بینی را انجام دهند تا از این طریق با نحوه طراحی کامپیوتری بینی هم آشنا شوند.

همانطور که بار ها و در برنامه ها و مصاحبه های مختلف توسط دکتر کاظمی شرح داده شده، طراحی بینی فقط از جنبه ظاهری و بصورت حدودی تعیین کننده نتیجه جراحی می باشد و به هیچ وجه نتیجه قطعی جراحی را نشان نمی دهد. زیرا نتیجه جراحی بستگی مستقیم با نوع و شرایط بینی و ضخامت پوست و ... دارد.

نرم افزار طراحی مجازی بینی، نسخه بسیار ساده شده از نرم افزاری است که در اختیار متخصصین میباشد و فقط جهت آشنایی شما با نحوه طراحی بصورت بسیار ساده و کاربردی که برای همه قابل استفاده باشد تهیه شده.

با آپلود عکس خود میتوانید با ابزارک ساده برنامه تغییراتی را روی چهره خود انجام دهید و تصویر قبل و بعد را مقایسه و در نهایت ذخیره کنید.
قابل ذکر است که درصورت درخواست مراجعین محترم، طراحی کامپیوتری بینی قبل از عمل توسط دکتر کاظمی برای مراجعین مشاوره جراحی بینی انجام خواهد شد.

با کلیک بر روی تصویر زیر به صفحه برنامه وارد شوید. توضیحات و نحوه استفاده از برنامه طراحی بینی در همان صفحه گنجانده شده است.BackToTop